Wykaz regulatorów komunikacyjnych dla numerów premium SMS - Bramki SMS

Poniżej prezentujemy dane:
1. Wykaz regulatorów telekomunikacyjnych dla numerów premium sms oraz
2. Wykaz organizacji konsumenckich działających w innych krajach.

Otrzymując SMS Premium, połączenia o podwyższonej taryfie z innego kraju, lub też korzystając z usług operatorów w ramach ponbytu stałego czy czasowego na terenie innych krajów możesz skorzystać z informacji przez Nas udostępnionych:

- instytucje regulacyjne z reguły posiadają informacje o dostawcach usług, jakości usług, sądownictwie polubownym oraz procedurach reklamacyjnych,
- instytucje konsumenckie z kolei świadczą pomoc w zakresie rozwiązywania sporów z operatorami i są niezwykle pomocne w gromadzeniu informacji o dostawcy usług, ewentualnych zaobserwowanych na lokalnych rynkach nieuczciwych praktykach rynkowych.