Commission for Communications Regulation (Irlandia)

ComReg jest organem statutowym odpowiedzialnym za regulację sektora łączności elektronicznej (telekomunikacji, łączności radiowej i nadawczych) i sektora pocztowego. Jest krajowym organem regulacyjnym dla tych sektorów, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, inkorporowanym do prawa krajowego.

Nasza ComReg obejmuje wszystkie rodzaje sieci przesyłowych, w tym:

Nazwa narodowa regulatora Commission for Communications Regulation
Skrót ComReg
Kraj Irlandia
Adres www http://www.comreg.ie/
Wykaz regulatorów komunikacyjnych dla numerów premium SMS - Bramki SMS przeczytaj więcej »