Decyzja Prezesa UKE dla Shentel Network sp. z o.o.

5 października 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję określającą warunki dostępu Shentel Network sp. z o.o. do nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Nowa Cukrownia przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 26-34 w Szczecinie, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Przeczytaj więcej na ten temat »