Jak reklamować usługi telekomunikacyjne w AUSTRII

W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że podobnie jak w Polsce w Austrii działa Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) jako podmiot regulator rynku. Na stronach tej instytucji można uzyskać informacje.

W zakresie roamingu za granicą (Eurotaryfy), ram prawnych przeniesienie numeru, niebezpieczeństwa związane z korzystania z Internetu lub trudności z wiadomości tekstowych spam, RTR-GmbH jest instytucją do której można adresować wnioski i reklamacje jako, że przy RTR-GmbH działa organ pojednawczy skarg konsumentów i sporów. Oznacza to, że konsumenci mogą zwrócić się do organu pojednawczego RTR w celu otrzymania porady i wsparcia w np. przypadku sporów o płatności. Jednakże, w celu korzystania z usług organu pojednawczego jest, trzeba mieć już próbował rozwiązać problemy z operatora lub dostawcy bezpośrednio. Jeśli już to zrobiły, organ pojednawczy będzie próbował znaleźć rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych stron.

Nie zgadzam się z rachunkiem telefonicznym, co mam zrobić?

Na początek trzeba zwrócić się do operatora lub dostawcy usługi w trybie reklamacji zgodnie z regulaminem usługi. Reklamacja ma najczęściej postać pisma o charakterze sprzeciwu wobec wartości rachunku. UWAGA czas na złożenie sprzeciwu to trzy miesiące o od dnia otrzymania faktury. UWAGA przesłanie sprzeciwu jednocześnie do Organu pojednawczego przy RTR-GmbH prowadzi do odroczenia terminu płatności co do spornej kwoty. Aby skorzystać z procedury notyfikacyjnej należy wypełnić formularz "procedury" ("Verfahrensformular") o odroczeniu płatności, a następnie wysłać go do organu pojednawczego.

Mój problem nie dotyczy płatności. Co należy zrobić?

Na początek trzeba zwrócić się do operatora lub dostawcy usługi w trybie reklamacji zgodnie z regulaminem usługi. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany a będzie dotyczyć jakości produktu lub usługi, lub trudności w zamówieniu, ustanowieniu lub rozwiązaniu umowy na usługę telefoniczną zawiadom Organ pojednawczy przy RTR-GmbH.

Otrzymałem odpowiedź na reklamację od Operatora/Dostawcy. Nie zgadzam się z nią, co mogę zrobić?

Po otrzymaniu odpowiedzi, masz miesiąc czasu na złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego. Odnosi się to do sporów dotyczących rachunków oraz innych sytuacji z operatorem lub dostawcą.

Co powinno być zawarte we wniosku o wszczęcie procedury pojednawczej?

Należy użyć formularza internetowego organu pojednawczego (https://www.rtr.at/en/tk/Webformular) . Możesz go wysłać on-line lub wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną lub faksem.

Jak można skontaktować się Organem pojednawczym Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH)?

Zadzwoń na numery: (0810) 511 811 (EUR 0,07267 / min; poniedziałku do piątku, 8:00 do 17:00).

Jeżeli twoja sprawa toczy się przed organem skorzystaj z poniższych procedur:

Ponadto działa infolinia pod numerem (+43 (0) 1 58058 - 9494) oraz formularz internetowy

Moja reklamacja dotyczy SMS PREMIUM, co robić?

Austriacki Regulator jest świadomy łatwości z jaką dochodzi do nadużyć z wykorzystaniem numerów o podwyższonej taryfie, dlatego uruchomił specjalny formularz, za pośrednictwem, którego można zgłosić tego typu nadużycie. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie do składania skarg dotyczących usług o wartości dodanej. Reklamacje są poddawane ogólnej analizie w celu jak najszybszego reagowania na przypadki nadużyć oraz do podjęcia skutecznych środków przeciwko łamaniu w tej dziedzinie.

W tych staraniach, organ regulacyjny nie skupia się na przetwarzanie pojedynczych przypadków, ale na wykrywaniu bardziej ogólnych tendencji w zakresie używania usług o wartości dodanej.
WAŻNE: zgłoszenie poprzez formularza ma charakter alertu dla regulatora, niezależnie od powyższego jeżeli czujesz się poszkodowany powinieneś wszcząć postępowanie ugodowe w RTR.

Jak zareklamować usługę premium sms u operatora przeczytaj więcej »