Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Powiatu tomaszowskiego

31 października 2017 r. rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne projektu decyzji  Prezesa UKE wyrażającej zgodę na świadczenie przez powiat tomaszowski usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą sieci bezprzewodowej, 1 000 gospodarstwom domowym, w zakresie realizacji projektu pn. „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez powiat tomaszowski usługi dostępu do Internetu.

Przeczytaj więcej na ten temat »