Konsultacje projeku decyzji Prezesa UKE dla Interkar Komputer

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie zmiany umowy, zawartej pomiędzy Karolem Dziecielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Interkar Komputer – Serwis Karol Dziecielski a Spółdzielnią Mieszkaniową w Redzie.

Przeczytaj więcej na ten temat »