Mediacja

Zgodnie z ustawą z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) można wystąpić do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie zaistniałego sporu, aby takie postępowanie przeprowadzić niezbędna jest zgoda obu Stron (Twoja i Operatora)

ZALETY:

Postępowania mediacyjne i przed sądem polubownym dają możliwość znalezienia wspólnego rozwiązania sporu w sposób szybszy i tańszy, niż wniesienie sprawy do sądu powszechnego.

WADY:

Jeżeli mediacja nie przyniosła pozytywnego skutku, pozostaje Ci: SĄD POLUBOWNY

Jak zareklamować usługę premium sms u operatora przeczytaj więcej »