Numery skrócone (Czechy)

Wiadomości wysyłane do / z tych krótkich kodów są znane jako Premium Rate SMS. Kody siedmiocyfrowe cyfr dla MO i pięcio (nie są zafakturowane) a ośmiocyfrowe wykorzytywane są dla usług MT,
Tytułem przykładu SMS wysłany do 9090930 jest taryfikowany wedle stawki Kč30 (koron czeskich).
Można wyróżnić trzy grupy krótkich kodów:
Rozpoczynające się od 908 przeznaczone są dla mikropłatności,
909 treści dla dorosłych a 900 na wszystkie inne usługi.
Z ciekawostek cyfry na pozycji czwartej i piątej określają usługodawcę zarejestrowanego przez operatora sieci.

Słowniczek pojęć telekomunikacyjnych dla numerów premium sms przeczytaj więcej »