Odmowa uchylenia rezerwacji z pasma 1800 MHz wydanych po przetargu z 2007 r.

W dn. 28 listopada 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję odmawiającą uchylenia rezerwacji z pasma 1800 MHz wydanych dla Centernet S.A. i Mobyland sp. z o.o. (obecnie obie spółki to Aero2 sp. z o.o.) wydanych po przeprowadzonym w 2007 r. przetargu (dalej łącznie „Rezerwacja”).

Przeczytaj więcej na ten temat »