Oferta SOR - kary i bonifikaty

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji dotyczący zmiany postanowień Oferty SOR w zakresie awarii, zasad odpowiedzialności oraz kar umownych.

Przeczytaj więcej na ten temat »