Podsumowanie prac Prezesa UKE dotyczących opracowania modelu kalkulacji kosztów usług świadczonych przez operatorów w sieci stacjonarnej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opracował model bottom-up umożliwiający określenie stawki za usługi FTR oferowane przez polskich operatorów stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych.

Przeczytaj więcej na ten temat »