Postępowanie konkursowe ws. przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej z rachunkowości regulacyjnej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2016, 2017 i 2018. 

Przeczytaj więcej na ten temat »