Publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna

publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna - to usługa telekomunikacyjna dostępna dla ogółu użytkowników

Wybrane określenia na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r.)

Słowniczek pojęć telekomunikacyjnych dla numerów premium sms przeczytaj więcej »