Realizacja projektu współpracy bliźniaczej na rzecz regulatora gruzińskiego

Rozpoczęcie realizacji projektu współpracy bliźniaczej dla regulatora z Gruzji Nr GE 15 ENI TE 01 16 (GE/27) pt. „Wsparcie Gruzińskiej Państwowej Komisji Łączności w rozwoju swoich ram regulacyjnych łączności elektronicznej oraz zdolności operacyjnych zgodnie z ramami regulacyjnymi UE”.

Przeczytaj więcej na ten temat »