Uzgodnienie projektu decyzji Prezydenta Lublina

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu projektu decyzji przedłożonego przez Prezydenta Lublina w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przeczytaj więcej na ten temat »