Viestintävirasto Kommunikationsverket (Finlandia)

Fiński Urząd Regulacji Telekomunikacji (FICORA) odpowiada za zapewnienie świadczenia usług telekomunikacyjnych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na częstotliwości.Instytucja zapewnia nowym i innowacyjnym dostawcom usług wejście na rynek. Ficora monitoruje również czy prawa konsumentów są przestrzegane.

Ficora zapewnia, aby wszyscy w Finlandii mieli dostęp do podstawowych usług komunikacyjnych wymaganych przez prawo, a użytkownicy byli świadomi swoich praw do otrzymania tego typu usług.

Ficora zapewnia również usługi dla rządu związane z bezpieczeństwem informacji dla obywateli, biznesu i przemysłu i administracji publicznej.

Nazwa narodowa regulatora Viestintävirasto Kommunikationsverket
Skrót FICORA
Kraj Finlandia
Adres www http://www.ficora.fi/
Wykaz regulatorów komunikacyjnych dla numerów premium SMS - Bramki SMS przeczytaj więcej »