Wyjaśnienie treści Dokumentacji konkursowej na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej publikuje nadesłane wnioski operatora pocztowego o wyjaśnienie treści Dokumentacji konkursowej na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025 w konkursie ogłoszonym 30 grudnia 2014 r.

Przeczytaj więcej na ten temat »