Lista numerów

Numer/numery
wykorzystywane do świadczenia usługi
Cena w PLN
(netto / brutto) /za jednostkę rozliczeniową usługi albo połączenie
Nazwa, rodzaj i zakres
świadczonej usługi
Operator telekomunikacyjny
(dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej)
Podmiot realizujący
dodatkowe świadczenie
Termin
rozpoczęcia świadczenia usługi
Data
przekazania informacji Prezesowi UKE
7248 2,00 zł/2,46 zł Premium SMS Serwer SMS Sp. z o.o. PISMAK Wydawnictwo Tygodnika Kępińskiego Sp. z o.o., ul. Pocztowa 1, 63-600 Kępno 2017-11-15 2017-12-01