Lista numerów

Numer/numery
wykorzystywane do świadczenia usługi
Cena w PLN
(netto / brutto) /za jednostkę rozliczeniową usługi albo połączenie
Nazwa, rodzaj i zakres
świadczonej usługi
Operator telekomunikacyjny
(dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej)
Podmiot realizujący
dodatkowe świadczenie
Termin
rozpoczęcia świadczenia usługi
Data
przekazania informacji Prezesowi UKE
703803021 6,25 zł netto / 7,69 zł brutto za minutę połączenia Linia Informacyjna T-Mobile Polska S.A. Telserv BV, Printerweg 14A, 3821 AD Amersfoort, The Netherlands 2018-10-19 2018-10-12