Lista numerów 2030

Numer/numery
wykorzystywane do świadczenia usługi
Cena w PLN
(netto / brutto) /za jednostkę rozliczeniową usługi albo połączenie
Nazwa, rodzaj i zakres
świadczonej usługi
Operator telekomunikacyjny
(dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej)
Podmiot realizujący
dodatkowe świadczenie
Termin
rozpoczęcia świadczenia usługi
Data
przekazania informacji Prezesowi UKE
2030 0,81 PLN/ 1 PLN / odebrany SMS/MMS Wróżby + Polkomtel Sp. z o.o. POLKOMTEL Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2014-07-01 2016-05-13