Lista numerów 71881

Numer/numery
wykorzystywane do świadczenia usługi
Cena w PLN
(netto / brutto) /za jednostkę rozliczeniową usługi albo połączenie
Nazwa, rodzaj i zakres
świadczonej usługi
Operator telekomunikacyjny
(dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej)
Podmiot realizujący
dodatkowe świadczenie
Termin
rozpoczęcia świadczenia usługi
Data
przekazania informacji Prezesowi UKE
71881 1 PLN / 1,23 PLN / za SMS/MMS GeoRandka Polkomtel sp z o.o. POLKOMTEL Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 2014-05-01 2016-05-13
71881 1 zł netto /1,23 zł brutto Konkursy, gry i loterie PTK CENTERTEL Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A. EL2 Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa Brak danych Brak danych