Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Gminy Brańsk

W dniach 20 października – 19 listopada 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na świadczenie przez gminę wiejską Brańsk usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 50 hotspotów oraz określającej zakres i warunki świadczenia tej usługi.

Przeczytaj więcej na ten temat »