Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego w sprawie projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Samsonowicza 27.

Przeczytaj więcej na ten temat »