Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji zobowiązującej OPL do zmiany Oferty SOR poprzez modyfikację wysokości opłaty abonamentowej za Usługę WLR, utrzymał w mocy decyzję I instancji.

Przeczytaj więcej na ten temat »