Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (Francja)

Urząd Regulacji Komunikacji Elektronicznej i Poczty (ARCEP) odpowiada za regulację sektora pocztowego - Internet szerokopasmowy, zabezpiecza prawidłowość realizacji usługi powszechnej przez sektor poczty, nadzoruje pełną liberalizację rynku pocztowego Francji. Obowiązki ARCEP w sektorze pocztowym związane są z koncesjami do prowadzenia działalności pocztowych, wydawania opinii na temat taryf i usług powszechnych dla obiektywnej oceny jakości i kosztu netto.

Nazwa narodowa regulatora Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
Skrót ARCEP
Kraj Finlandia
Adres www http://www.arcep.fr/
Wykaz regulatorów komunikacyjnych dla numerów premium SMS - Bramki SMS przeczytaj więcej »