Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Niemcy)

Bundesnetzagentur (Federalna Agencja sieci elektrycznej, gazu, telekomunikacji, poczty i kolei) jest odrębnym organem w ramach władzy federalnej w zakresie prowadzenia działalności Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki, ma swoją siedzibę w Bonn. W dniu 13 lipca 2005 roku, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, która zastąpiła Federalne Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji (BMPT) oraz Federalny Urząd Poczty i Telekomunikacji (BAPT), został przemianowany Bundesnetzagentur. Działa również jako główny urząd certyfikacji na podstawie ustawy o podpisie elektronicznym.
Od 2011 roku, Bundesnetzagentur wykonuje dodatkowe obowiązki związane z planem rozwoju sieci.

Nazwa narodowa regulatora Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Skrót BNETZA
Kraj Niemcy
Adres www http://www.bundesnetzagentur.de
Wykaz regulatorów komunikacyjnych dla numerów premium SMS - Bramki SMS przeczytaj więcej »