Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Net-Serwis Centrum

Projekt decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu dla Net-Serwis Centrum do stanowiącej jej własność infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się na nieruchomości i w budynku położonych w Warszawie przy ul. Okopowej 16, którą w chwili obecnej Net-Serwis Centrum posiada bez umowy regulującej warunki dostępu.

Przeczytaj więcej na ten temat »