Lista numerów 7081

Numer/numery
wykorzystywane do świadczenia usługi
Cena w PLN
(netto / brutto) /za jednostkę rozliczeniową usługi albo połączenie
Nazwa, rodzaj i zakres
świadczonej usługi
Operator telekomunikacyjny
(dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej)
Podmiot realizujący
dodatkowe wiadczenie
Termin
rozpoczęcia świadczenia usługi
Data
przekazania informacji Prezesowi UKE
7081 0,50 PLN / 0,62 PLN / za SMS/MMS Pilot Plus Polkomtel Sp. z o.o. POLKOMTEL Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa Brak danych 2016-05-13