Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Itekom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Itekom sp. z o. o. z siedzibą w Kiełczowie, do nieruchomości położonej w Kiełczowie oraz do znajdujących się na tej nieruchomości budynków przy ul. Skowronkowej 30,32 i ul. Skowronkowej 34, 36, stanowiących współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Sosnowe”, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Przeczytaj więcej na ten temat »