Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Net-Serwis Centrum

Wyniki postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu dla Net-Serwis Centrum do stanowiącej jej własność infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się na nieruchomości i w budynku położonych w Warszawie przy ul. Okopowej 16.

Przeczytaj więcej na ten temat »